Oppilasryhmät ja opettajat 2019-2020

Pienimmät suomikoululaiset, eli iloiset ja vilkkaat 3-4-vuotiaat, muodostavat ryhmän nimeltä Pikku-Myyt! Opettajana toimii Terhi H.

Hattivatit-ryhmään kuuluvat 4-5-vuotiaat temperamenttiset ja reippaat suomi-koululaiset. Opettajana Noitapilleillä on Pirre M.

Hemulit-ryhmässä askartelevat, laulelevat sekä opiskelevat pirteät 5-6-vuotiaat lapset. Heitä opettaa Viivi H.

Ekaluokkalaiset eli 6- ja 7-vuotiaat veijarit muodostavat Nipsut-ryhmän ja heitä opettaa Petra K.

Vilijonkat-ryhmään kuuluvat perjantaisin  pulpettien ääressä istuskelevat 7-10-vuotiaat ihastuttavat nuoret ja heitä opettaa Elina H.

Nuorisryhmä koostuu yli 10-vuotiaista ja heitä opettaa Elina H.

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on edustaa yhdistystä ja huolehtia sen toiminnan toteuttamisesta. Johtokunta vastaa uusien opettajien sekä apuopettajien palkkaamisesta. Johtokunta laatii kouluyhdistyksen budjetin ja on vastuussa koulun toiminnan rahoituksesta, sekä muun muassa anoo joka syksy tukea Suomi-seuralta/Opetushallitukselta. Johtokunta vastaa yhdessä opettajien kanssa joulujuhlan, äitienpäivän, kevätretken ja kevätjuhlan järjestelyistä ja tarjoiluista. Johtokunnan tehtäviin kuuluu myös Omalehden kokoaminen/painattaminen sekä vuosittaisen Gutenbrunnin hiihtoretken järjestäminen. Retki on kaikille omakustanteinen.

Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana joulumyyjäisten toteutuksessa. Johtokunta valitsee joulumyyjäiskomitean jäsenet ja avustaa myyjäisten valmisteluissa, myyntityössä ja loppusiivouksessa. Myyjäisistä saaduilla varoilla rahoitetaan suurin osa Suomi-koulun toiminnasta.

Johtokunnan jäsenet eivät saa palkkaa työstään. Ainoastaan puheenjohtaja saa tehtävänsä hoitamisesta kuukausittaisen kulukorvauksen toimintavuoden aikana. Johtokunnan kokouksia järjestetään 5-6 kouluvuoden aikana. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta johtokunnan jäsentä. 

VUOSIKOKOUS 

Vuosikokous on lukuvuoden ensimmäinen kokous ja se pidetään aina syys/lokakuussa. Vuosikokouksessa vapautetaan edellisen johtokunnan jäsenet, valitaan uudet ja päätetään tulevan vuoden budjetista, opettajien palkoista ja lukukausimaksuista. Kaikki kouluyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen. Johtokunta lähettää vuosikokouskutsun kaikille Suomi-koulun postituslistalla oleville jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Wienin suomalaisen kouluyhdistyksen 40. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.10.2019. Koulun asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Lukuvuodeksi 2019-2020 johtokunnan jäseniksi valittiin:

 • Puheenjohtaja: Meri Hakaoja
 • Varapuheenjohtaja: Piritta Mononen
 • Sihteeri: Elina Harjunpää
 • Varasihteeri: Reetta Pez
 • Rahastonhoitaja: Hanna Vorell
 • Vararahastonhoitaja: Verena Laakso
 • Vanhempainedustaja / avustava jäsen: Nicolas Hirvonen

JOHTKOKUNNAN JÄSENTEN TEHTÄVÄT

 • Edustaa yhdistystä ulospäin ts. edustaa Suomea, lapsia ja nuoria koulunkäyntiä koskevissa asioissa Itävallassa.
 • Toimii yhdyshenkilönä muihin suomalaisjärjestöihin (ÖFG, Opiskelijayhdistys, Suomalainen seurakunta, Opetushallitus, Suomi-seura, ulkosuomalaisparlamentti jne.).
 • Kutsuu johtokunnan kokoukset koolle ja laatii esityslistan.
 • Ottaa uudet opettajat työhön ja tekee työsopimukset.
 • Hakee yhdessä rahastonhoitajan kanssa valtionavustusta Suomi-seuralta.
 • Ilmoittaa uuden hallituksen yritysrekisteriin (Vereinsregister).
 • Hankkii koulun toimitilat seuraavalle lukuvuodelle sekä joulumyyjäisten tilat Klosterneuburgissa.
 • Pitää puheen yhdistyksen tilaisuuksissa, esim. joulumyyjäisissä.
 • Laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa seuraavan vuoden budjetin.
 • Kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.
 • Kirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa eroaville opettajille ja johtokunnan jäsenille työtodistukset
 • Tukee puheenjohtajaa tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena.
 • Seuraa yhdessä rahastonhoitajan kanssa jäsenmaksujen saapumisia ja hoitaa tarvittaessa niiden karhuamisen.
 • Muistuttaa johtokuntaa tulevista opetukseen liittyvistä teemoista sekä muista tapahtumista (esim. kirjaston avajaiset, nettisivu-uudistus, myyjäisinfo)
 • Vastaa yhdistyksen sivuille saapuvan sähköpostin lukemisesta ja siihen vastaamisesta.
 • Hoitaa sisäisten ja ulkoisten tiedotteiden kirjoittamisen ja muokkaamisen
 • Pitää ja kirjoittaa kokousten pöytäkirjat.
 • Ylläpitää yhdistyksen oppilaslistoja ja jäsenrekisteriä.
 • Päivittää koulun nettisivuja.
 • Tukee sihteeriä tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena. 
 • Toimittaa Omalehteä yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa (erillinen taittaja).
 • Toimii WUK-yhteyshenkilönä.
 • Hoitaa yhdistyksen tiliä. 
 • Maksaa: opettajien palkat, kulukorvaukset, kokouskulukorvaukset, ja sosiaaliturvamaksut, puheenjohtajan kulukorvaukset, koulutilojen ym. mahdolliset vuokrat, oppilaiden vakuutusmaksut sekä muut laskutukset erilaisista hankinnoista.
 • Ilmoittaa sairausvakuutuskassalle (WGKK) opettajien ja apuopettajien työsopimuksen alkamisen ja päättymisen.
 • Ilmoittaa tammikuussa WGKK:lle edellisen vuoden aikana maksetut palkat/työntekijä sekä edellisen vuoden aikana maksetut palkat, sosiaaliturvamaksut ja Vorsorge-maksut/työnantaja.
 • Tarkastaa jäsenmaksut ja lukuvuosimaksut.
 • Tekee yhdistyksen kirjanpidon.
 • Laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa seuraavan vuoden budjetin ja Suomi-seuran apuraha-anomuksen.
 • Lähettää kuitit ja laskut Suomi-seuralle edellisvuonna saadun tuen takeeksi.
 • Tukee rahastonhoitajaa tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena.
 • Hoitaa joulumyyjäisiin liittyvien laskujen maksamisen, tilitykset ja kirjanpidon sekä pohjakassojen hankkimisen.
 • Vastaa Gutenbrunnin viikonloppuretken järjestämisestä.
 • Pitää yhteyttä johtokunnan ja vanhempien välillä koulutuntien aikana
 • Avustaa Omalehden toimittamisessa ja painattamisessa.
 • Avustaa tiedotusasioissa.
 • Organisoi Suomi-koulun kirjaston toimintaa ja toimii kirjastovastaavana.
JM_56876_963932040379397_4412463425788096805_o